لینک خود را کوتاه کنید
آمار وب سایت

تعداد لینک های کوتاه شده : 95,834

بازدید از لینک ها : 267,789

واریزی به کاربران : 588,820 تومان

چگونه کسب درآمد کنیم؟
مرحله ی اول) ابتدا در فهین ثبت نام نموده و شروع به کوتاه کردن لینک کنید.
مرحله ی دوم) لینک های خود را در وبلاگ، وبسایت، شبکه اجتماعی و هر جایی که ممکن است شخصی بر روی آن کلیک کند، قرار دهید.
مرحله ی سوم) به ازای هر شخصی که از هر آدرس کوتاه شده شما بازدید میکند، تا 200 ریال کسب درآمد نمایید.