غیر فعال شدن سرویس کسب درآمد از لینک

با سلام

از تاریخ 1396/08/01 خدمات کسب درآمد از لینک کوتاه متوقف خواهد شد. اما سرویس کوتاه کننده لینک بدون تبلیغ، همچنان برقرار بوده و میتوانید برای کوتاه نمودن لینک های وبسایت خود از آن استفاده نمایید.

 

تشکر