کسب درآمد با جذب زیرمجموعه

شما میتوانید با استفاده از کد اختصاصی خود به جذب زیرمجموعه پرداخته و کسب درآمد کنید. هر شخصی که از طریق لینک اختصاصی شما وارد سایت فهین شود و ثبت نام کند به عنوان زیرمجموعه شما شناخته خواهد شد.

بدین ترتیب معادل %10 از درآمد زیرمجموعه های شما به حساب شما اضافه خواهد شد. جهت دریافت کد زیر مجموعه گیری اختصاصی خود به صفحه ی "جذب زیر مجموعه" در پنل خود مراجعه فرمایید.

 

با تشکر

واحد اطلاع رسانی شبکه تبلیغات اینترنتی فهین